Symbole geometrii

Tabela symboli w geometrii:

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
kąt utworzone przez dwa promienie ∠ABC = 30 °
kąt zmierzony kąt   kątABC = 30 °
kąt kąt kulisty   AOB = 30 °
prosty kąt = 90 ° α = 90 °
° stopień 1 obrót = 360 ° α = 60 °
deg stopień 1 obrót = 360 stopni α = 60 stopni
główny minuta kątowa, 1 ° = 60 ′ α = 60 ° 59 ′
podwójna liczba pierwsza sekunda łukowa, 1 ′ = 60 ″ α = 60 ° 59′59 ″
linia linia nieskończona linia  
AB odcinek linia od punktu A do punktu B  
ray ray linia zaczynająca się od punktu A  
łuk łuk łuk od punktu A do punktu B łuk = 60 °
prostopadły proste prostopadłe (kąt 90 °) ACBC
równolegle równoległe linie ABCD
przystające do równoważność kształtów i rozmiarów geometrycznych ∆ABC ≅ ∆XYZ
~ podobieństwo te same kształty, nie ten sam rozmiar ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ trójkąt kształt trójkąta ΔABC ≅ ΔBCD
| x - y | dystans odległość między punktami x i y | x - y | = 5
π stała pi π = 3,141592654 ...

jest stosunkiem obwodu do średnicy koła

c = πd = 2⋅ πr
rad radiany radiany jednostka kąta 360 ° = 2π rad
c radiany radiany jednostka kąta 360 ° = 2π c
grad gradiany / gony grads jednostka kąta 360 ° = 400 stopni
g gradiany / gony grads jednostka kąta 360 ° = 400 g

 

Symbole algebry ►

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY