Symbole logiczne

Znaki i symbole logiczne

Tabela symboli matematycznych logiki

Symbol Nazwa symbolu Znaczenie / definicja Przykład
i i x y
^ daszek / daszek i x ^ y
& ampersand i x & y
+ plus lub x + y
odwrócony daszek lub xy
| pionowa linia lub x | y
x ' pojedynczy cytat nie - zaprzeczenie x '
x bar nie - zaprzeczenie x
¬ nie nie - zaprzeczenie ¬ x
! wykrzyknik nie - zaprzeczenie ! x
zakreślone plus / oplus ekskluzywne lub - xor xy
~ tylda negacja ~ x
sugeruje    
równowartość wtedy i tylko wtedy, gdy (iff)  
równowartość wtedy i tylko wtedy, gdy (iff)  
dla wszystkich    
tam istnieje    
nie istnieje    
w związku z tym    
ponieważ / od    

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY