Znak podziału

Znak podziału lub jest zapisany jako pozioma linia z kropką powyżej i kropka poniżej (obelus) lub ukośnik lub linia pozioma:

÷ / -

Znak dzielenia wskazuje operację dzielenia 2 liczb lub wyrażeń.

Na przykład:

6 ÷ 2 = 3

6/2 = 3

 

oznacza 6 podzielone przez 2, co jest podzieleniem 6 na 2, co jest równe 3.

 

 


Zobacz też

Advertising

SYMBOLE MATEMATYCZNE
SZYBKIE STOŁY