Ako previesť 100 ampérov na watty

Ako prevádzať elektrický prúd 100 A (A) na elektrickú energiu vo wattoch (W).

Môžete vypočítať (ale neprevodiť) watty z ampérov a voltov:

100A až wattový výpočet s napätím 12V DC

Pri jednosmernom napájaní sa watt rovná ampérom krát voltov.

watty = ampéry × volty

watt = 100A × 12V = 1200W

Výpočet 100 A až W pri napätí 120 V str

Pri napájaní striedavým prúdom sa watty rovnajú účinníku krát ampéry krát volty.

watty = PF × ampéry × volty

Pre odporové zaťaženie bez tlmiviek alebo kondenzátorov je účinník rovný 1:

wattov = 1 × 100A × 120V = 12000W

Pre indukčné zaťaženie (ako je indukčný motor) môže byť účinník približne rovný 0,8:

wattov = 0,8 × 100A × 120V = 9600W

100A až wattový výpočet s napätím 230V AC

Pri napájaní striedavým prúdom sa watty rovnajú účinníku krát ampéry krát volty.

watty = PF × ampéry × volty

Pre odporové zaťaženie bez tlmiviek alebo kondenzátorov je účinník rovný 1:

wattov = 1 × 100A × 230V = 23000W

Pre indukčné zaťaženie (ako je indukčný motor) môže byť účinník približne rovný 0,8:

watt = 0,8 × 100A × 230V = 18400W

 

Ako previesť zosilňovač na wat ►

 


Pozri tiež

Facebook Twitter WhatsApp Email

Napíš, ako vylepšiť túto stránku

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY