Ako prevádzať wattov na kilojoulov

Ako prevádzať elektrickú energiu vo wattoch (W) na energiu v kilojouloch (kJ).

Kilojouly môžete vypočítať z wattov a sekúnd, ale nemôžete prevádzať watty na kilojouly, pretože wattové a kilojoulové jednotky predstavujú rôzne množstvá.

Watty do kJ výpočtový vzorec

Energia E v kilojouloch (kJ) sa rovná výkonu P vo wattoch (W), krát časové obdobie t v sekundách (s):

E (kJ) = P (W) x t (s) / 1 000

Takže

kilojoulov = wattov × s / 1000

alebo

kJ = W × s / 1 000

Príklad

Aká je spotreba energie v elektrickom obvode, ktorý má spotrebu energie 300 W po dobu 3 sekúnd?

E (kJ) = 300 W × 3 s / 1000 = 0,9 kJ

 

Ako previesť kJ na wat ►

 


Pozri tiež

Facebook Twitter WhatsApp Email

Napíš, ako vylepšiť túto stránku

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY