Kalkulačka ampérov do wattov

Elektrický prúd v ampéroch (A) na elektrický výkon vo wattoch (W) kalkulačka.

Ž
kW
mW

Kalkulačka wattov do ampérov ►

* Použite e na vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet jednosmerného prúdu do wattu

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná prúdu I v ampéroch (A), krát napätie V vo voltoch (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Výpočet jednofázových zosilňovačov na watt

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná účinníku PF krát fázový prúd I v ampéroch (A), krát RMS napätie V vo voltoch (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Výpočet trojfázového zosilňovača na watt

Výpočet s napätím medzi linkami

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná druhej odmocnine 3-násobku účinníka PF- násobok fázového prúdu I v ampéroch (A), násobok riadkového napätia RMS napätie V L-L vo voltoch (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná 3-násobku účinníka PF- násobku fázového prúdu I v zosilňovačoch (A), krát linky na neutrálne RMS napätie V L-N vo voltoch (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-N (V)

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odporové zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0,95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0,85
Indukčný motor bez zaťaženia 0,35
Odporová rúra 1
Synchrónny motor 0,9

 

Výpočet ampérov do watov ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY