Ako prevádzať kWh na watty

Ako prevádzať energiu v kilowatthodinách (kWh) na elektrickú vo wattoch (W) .

Watty môžete vypočítať z kilowatthodiny a hodín. Nemôžete prevádzať kilowatthodinu na wattovú jednotku, pretože kilowatthodinové a wattové jednotky predstavujú rôzne množstvá.

Vzorec na výpočet kilowatthodín do wattov

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná 1000-násobku energie E v kilowatthodinách (kWh), vydelená časovým obdobím t v hodinách (h):

P (W) = 1 000 × E (kWh) / t (h)

Takže

watt = kilowatthodina / hod

alebo

W = 1 000 × kWh / h

Príklad

Aká je spotreba energie vo wattoch, keď je spotreba energie 15 kilowatthodín po dobu 3 hodín?

P = 1 000 × 15 kWh / 3 h = 5 000 W.

 

Ako prevádzať watty na kWh ►

 


Pozri tiež

Advertising

ELEKTRICKÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY