Čo je kilowatt (kW)?

Kilowatt (symbol: kW) je jednotka elektrickej energie.

Kilowattová definícia

Jeden kilowatt (kW) sa rovná 1 000 wattov (W):

1 kW = 1 000 W

Jeden kilowatt je definovaný ako spotreba energie 1 000 joulov na 1 sekundu:

1 kW = 1 000 J / 1 s

Jeden kilowatt sa rovná 10 000 000 mW:

1 kW = 10 000 000 mW

Príklady kilowattov

Príklad č

Aká je spotreba energie v kW, keď sa počas 10 sekúnd uvoľnila energia 30 000 joulov?

Riešenie:

P (kW) = 30 000 J / 10 s / 1 000 = 3 kW

Príklad č

Aká je spotreba energie pri spotrebe 6 kWh po dobu 3 hodín?

Riešenie:

P (kW) = 6kWh / 3h = 2kW

 

Konverzná kalkulačka od kW do mW, W, MW, GW, dBm, dBW

Preveďte kilowatt na milliwatt, watt, megawatt, gigawatt, dBm, dBW.

Zadajte silu do jedného z textových polí a stlačte tlačidlo Konvertovať :

           
  Zadajte milwatt: mW  
  Zadajte watty: Ž  
  Zadajte kilowatty: kW  
  Zadajte megawatty: MW  
  Zadajte gigawatty: GW  
  Zadajte dBm: dBm  
  Zadajte dBW: dBW  
         
           

 

Kilowatthodina (kWh) ►

 


Pozri tiež

Advertising

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RÝCHLE TABUĽKY