Ohm (Ω)

Ohm (symbol Ω) je elektrická jednotka odporu.

Jednotka Ohm bola pomenovaná po Georgeovi Simonovi Ohmovi.

1 Ω = 1V / 1A = 1J ⋅ 1s / 1C 2

Tabuľka hodnôt odporu Ohm

názov symbol premena príklad
milli-ohm 1 mΩ = 10 -3 Ω R 0 = 10 mΩ
ohm Ω

-

R 1 = 10Ω
kilo-ohm 1 kΩ = 10 3 Ω R2 = 2
mega-ohm 1 MΩ = 10 6 Ω R 3 = 5 MΩ

Ohmmeter

Ohmmeter je meracie zariadenie, ktoré meria odpor.

 


Pozri tiež

Advertising

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RÝCHLE TABUĽKY