Čo je to decibel (dB)?

Definícia decibelov (dB), ako prevádzať, kalkulačka a dB k pomerovej tabuľke.

Decibelová (dB) definícia

Decibel (symbol: dB) je logaritmická jednotka, ktorá označuje pomer alebo zisk.

Decibel sa používa na indikáciu úrovne akustických vĺn a elektronických signálov.

Logaritmická stupnica môže popisovať veľmi veľké alebo veľmi malé čísla s kratšou notáciou.

Úroveň dB sa dá považovať za relatívny zisk jednej úrovne oproti inej úrovni alebo za absolútnu úroveň logaritmickej stupnice pre dobre známe referenčné úrovne.

Decibel je bezrozmerná jednotka.

Pomer vo vlnách je základom 10 logaritmu pomeru P 1 a P 0 :

Pomer B = log 10 ( P 1 / P 0 )

Decibel je desatina bel, takže 1 bel sa rovná 10 decibelom:

1B = 10 dB

Pomer výkonu

Pomer výkonu v decibeloch (dB) je 10-násobok základnej 10 logaritmu pomeru P 1 a P 0 :

Pomer dB = 10⋅log 10 ( P 1 / P 0 )

Pomer amplitúdy

Pomer veličín ako napätie, prúd a hladina akustického tlaku sa počítajú ako pomer štvorcov.

Pomer amplitúdy v decibeloch (dB) je 20-násobok základnej 10 logaritmu pomeru V 1 a V 0 :

Pomer dB = 10⋅log 10 ( V 1 2 / V 0 2 ) = 20⋅log 10 ( V 1 / V 0 )

Kalkulačka prepočtu decibelov na watty, volty, hertzy, pascal

Prevod dB, dBm, dBW, dBV, dBmV, dBμV, dBu, dBμA, dBHz, dBSPL, dBA na watty, volty, zosilňovače, hertzy, zvukový tlak.

  1. Nastavte typ množstva a jednotku decibelov.
  2. Zadajte hodnoty do jedného alebo dvoch textových polí a stlačte príslušné tlačidlo Previesť :
Typ množstva:    
Decibelová jednotka:    
Referenčná úroveň:  
Úroveň:
Decibely:
     

Pomer výkonu k prepočtu dB

Zisk G dB sa rovná 10-násobku bázy 10 logaritmu pomeru výkonu P 2 a referenčného výkonu P 1 .

G dB = 10 log 10 ( P 2 / P 1 )

 

P 2 je úroveň výkonu.

P 1 je referenčná úroveň výkonu.

G dB je pomer výkonu alebo zisk v dB.

 
Príklad

Nájdite zisk v dB pre systém s príkonom 5W a výstupným výkonom 10W.

G dB = 10 log 10 ( P out / P in ) = 10 log 10 (10W / 5W) = 3,01 dB

Prepočet pomeru dB k výkonu

Výkon P 2 sa rovná referenčnému výkonu P 1 krát 10 zvýšenému ziskom v G dB vydeleným 10.

P 2 = P 1 10 ( G dB / 10) 

 

P 2 je úroveň výkonu.

P 1 je referenčná úroveň výkonu.

G dB je pomer výkonu alebo zisk v dB.

Pomer amplitúdy k prepočtu dB

Pre amplitúdu vĺn, ako je napätie, prúd a hladina akustického tlaku:

G dB = 20 log 10 ( A 2 / A 1 )

 

A 2 je úroveň amplitúdy.

A 1 je referenčná úroveň amplitúdy.

G dB je pomer amplitúdy alebo zisk v dB.

Prepočet pomeru dB k amplitúde

A 2 = A 1   10 ( G dB / 20)

A 2 je úroveň amplitúdy.

A 1 je referenčná úroveň amplitúdy.

G dB je pomer amplitúdy alebo zisk v dB.

 
Príklad

Nájdite výstupné napätie pre systém so vstupným napätím 5 V a zosilnením napätia 6 dB.

V out = V v 10 ( G dB / 20) = 5 V 10 (6 dB / 20) = 9.976V ≈ 10V

Zisk napätia

Zisk napätia ( G dB ) je 20-násobok základnej 10-logaritmu pomeru výstupného napätia ( V out ) a vstupného napätia ( V in ):

G dB = 20⋅log 10 ( V von / V v )

Aktuálny zisk

Aktuálny zisk ( G dB ) je 20-násobok základnej 10 logaritmu pomeru výstupného prúdu ( I out ) a vstupného prúdu ( I in ):

G dB = 20⋅log 10 ( I out / I v )

Akustický zisk

Akustický zisk načúvacieho prístroja ( G dB ) je 20-násobok základnej 10 logaritmu pomeru výstupnej hladiny zvuku ( L out ) a vstupnej hladiny zvuku ( L in ).

G dB = 20⋅log 10 ( L z / l v )

Pomer signálu k šumu (SNR)

Pomer signálu k šumu ( SNR dB ) je 20-násobok základnej hodnoty 10 logaritmu amplitúdy signálu ( signál A ) a amplitúdy šumu ( šum A ):

SNR dB = 20⋅log 10 ( signál / šum )

Absolútne decibelové jednotky

Absolútne decibelové jednotky sa vzťahujú na konkrétnu veľkosť mernej jednotky:

Jednotka názov Odkaz Množstvo Pomer
dBm decibel milliwatt 1 mW elektrická energia výkonový pomer
dBW decibel watt 1 W elektrická energia výkonový pomer
dBrn decibelový referenčný šum 1pW elektrická energia výkonový pomer
dBμV decibelová mikrovolta 1 μV RMS Napätie pomer amplitúdy
dBmV decibelový milivolt 1 mV RMS Napätie pomer amplitúdy
dBV decibel volt 1 V RMS Napätie pomer amplitúdy
dBu vyložený decibel 0,775 V RMS Napätie pomer amplitúdy
dBZ decibel Z 1 μm 3 odrazivosť pomer amplitúdy
dBμA decibelový mikroampér 1μA prúd pomer amplitúdy
dBohm decibelové ohmy odpor pomer amplitúdy
dBHz decibel hertz 1 Hz frekvencia výkonový pomer
dBSPL hladina akustického tlaku v decibeloch 20 μPa akustický tlak pomer amplitúdy
dBA decibel A-vážený 20 μPa akustický tlak pomer amplitúdy

Relatívne decibelové jednotky

Jednotka názov Odkaz Množstvo Pomer
dB decibel - - sila / pole
dBc decibelový nosič sila nosiča elektrická energia výkonový pomer
dBi decibelový izotropný hustota výkonu izotropnej antény hustota výkonu výkonový pomer
dBFS decibel v plnom rozsahu plne digitálna váha Napätie pomer amplitúdy
dBrn decibelový referenčný šum      

Merač hladiny zvuku

Merač hladiny zvuku alebo SPL meter je zariadenie, ktoré meria hladinu akustického tlaku (SPL) zvukových vĺn v decibeloch (dB-SPL).

SPL meter sa používa na testovanie a meranie hlasitosti zvukových vĺn a na monitorovanie znečistenia hlukom.

Jednotkou na meranie hladiny akustického tlaku je pascal (Pa) a v logaritmickej mierke sa používa dB-SPL.

dB-SPL tabuľka

Tabuľka bežných hladín akustického tlaku v dBSPL:

Typ zvuku Hladina zvuku (dB-SPL)
Prah sluchu 0 dBSPL
Šepot 30 dBSPL
Klimatizácia 50-70 dBSPL
Konverzácia 50-70 dBSPL
Doprava 60-85 dBSPL
Hlasná hudba 90 - 110 dBSPL
Lietadlo 120 - 140 dBSPL

dB na prevodnú tabuľku pomeru

dB Pomer amplitúdy Pomer výkonu
-100 dB 10 -5 10 -10
-50 dB 0,00316 0,00001
-40 dB 0,010 0,0001
-30 dB 0,032 0,001
-20 dB 0,1 0,01
-10 dB 0,316 0,1
-6 dB 0,501 0,251
-3 dB 0,708 0,501
-2 dB 0,794 0,631
-1 dB 0,891 0,794
0 dB 1 1
1 dB 1.122 1,259
2 dB 1,259 1,585
3 dB 1,413 2 ≈ 1,995
6 dB 2 ≈ 1,995 3,981
10 dB 3.162 10
20 dB 10 100
30 dB 31,623 1 000
40 dB 100 10 000
50 dB 316,228 100 000
100 dB 10 5 10 10

 

jednotka dBm ►

 


Pozri tiež

Advertising

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RÝCHLE TABUĽKY