Kilovoltový zosilňovač (kVA)

kVA je kilovolt-ampér. kVA je jednotka zdanlivého výkonu, ktorá je elektrickou jednotkou.

1 kilovoltový ampér sa rovná 1 000 voltový ampér:

1 kVA = 1 000 VA

1 kilovolt-ampér sa rovná 1 000-krát 1 volt-krát 1 ampér:

1kVA = 1000⋅1V⋅1A

výpočet kVA na voltampéry

Zdanlivý výkon S vo voltampéroch (VA) sa rovná 1000-násobku zdanlivého výkonu S v kilovoltampéroch (kVA):

S (VA) = 1 000 × S (kVA)

výpočet kVA na kW

Skutočný výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná zdanlivému výkonu S v kilovoltampéroch (kVA), krát účinník PF:

P (kW) =  S (kVA) × PF

kVA na výpočet wattov

Skutočný výkon P vo wattoch (W) sa rovná 1000-násobku zdanlivého výkonu S v kilovolt-ampéroch (kVA), krát účinníka PF:

P (W) = 1 000 × S (kVA) × PF

výpočet kVA do ampérov

Vzorec na výpočet jednofázového kVA a zosilňovača

Prúd I v ampéroch sa rovná 1 000-násobku zdanlivého výkonu S v kilovolt-ampéroch, vydelenému napätím V vo voltoch:

I (A) = 1000 × S (kVA) / V (V)

Vzorec na výpočet trojfázového kVA až ampérov

Výpočet s napätím medzi linkami

Fázový prúd I v zosilňovačoch (s vyváženým zaťažením) sa rovná 1 000-násobku zdanlivého výkonu S v kilovolt-ampéroch, vydelenému druhou odmocninou 3-násobku trojnásobku riadku na vedenie RMS napätia V L-L vo voltoch:

I (A) = 1000 × S (kVA) / ( 3 × V L-L (V) )

Výpočet s lineárnym na neutrálne napätie

Fázový prúd I v ampéroch (s vyváženým zaťažením) sa rovná 1 000-násobku zdanlivého výkonu S v kilovolt-ampéroch, vydelenému 3-násobkom vedenia od neutrálneho RMS napätia V L-N vo voltoch:

I (A) = 1 000 × S (kVA) / (3 × V L-N (V) )

 

 


Pozri tiež

Advertising

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RÝCHLE TABUĽKY