Farad (Ž)

Farad je jednotka kapacity. Je pomenovaná po Michaelovi Faradayovi.

Farad meria, koľko elektrického náboja sa akumuluje na kondenzátore.

1 farad je kapacita kondenzátora, ktorý má náboj 1 coulomb, keď je aplikovaný pokles napätia o 1 volt .

1F = 1C / 1V

Tabuľka hodnôt kapacity vo Farade

názov symbol premena príklad
pikofarad pF 1pF = 10 -12 ° F C = 10 pF
nanofarad nF 1 nF = 10 - 9 ° F C = 10 nF
mikrofarad μF 1μF = 10 -6 F C = 10 μF
milifarad mF 1 mF = 10 -3 F C = 10 mF
farad F   C = 10F
kilofarad kF 1 kF = 10 3 F. C = 10 kF
megafarad MF 1 MF = 10 6 F. C = 10 MF

Konverzia z pikofaradu (pF) na farad (F)

Kapacita C vo farade (F) sa rovná kapacite C v pikofarade (pF) krát 10 -12 :

C (F) = C (pF) x 10-12

Príklad - previesť 30pF na farad:

C (F) = 30 pF × 10-12 = 30 × 10-12 F

Premena nanofarad (nF) na farad (F)

Kapacita C vo farade (F) sa rovná kapacite C v nanofarade (nF) krát 10 -9 :

C (F) = C (nF) x 10-9

Príklad - previesť 5nF na farad:

C (F) = 5 nF × 10-9 = 5 × 10-9 F

Konverzia mikrofaradom (μF) na Farad (F)

Kapacita C vo farade (F) sa rovná kapacite C v mikrofarade (μF) krát 10 -6 :

C (F) = C (μF) × 10-6

Príklad - previesť 30μF na farad:

C (F) = 30 μF × 10 -6 = 30 × 10 -6 F = 0,00003 F

 


Pozri tiež

Advertising

JEDNOTKY ELEKTRINY A ELEKTRONIKY
RÝCHLE TABUĽKY