Inverzná funkcia ln (x)

Aká je inverzná funkcia prirodzeného logaritmu x?

Prirodzená logaritmická funkcia ln (x) je inverzná funkcia exponenciálnej funkcie e x .

Keď je prirodzená funkcia logaritmu:

f ( x ) = ln ( x ),  x / 0

 

Potom inverzná funkcia funkcie prirodzeného logaritmu je exponenciálna funkcia:

f -1 ( x ) = e x

 

Prirodzený logaritmus exponenta x je teda x:

f ( f- 1 ( x )) = ln ( e x ) = x

 

Alebo

f -1 ( f ( x )) = e ln ( x ) = x

 

Prirodzený logaritmus jedného ►

 


Pozri tiež

Advertising

PRÍrodný logaritmus
RÝCHLE TABUĽKY