Prirodzený logaritmus záporného čísla

Aký je prirodzený logaritmus záporného čísla?

Prirodzená logaritmická funkcia ln (x) je definovaná iba pre x/ 0.

Prirodzený logaritmus záporného čísla je teda nedefinovaný.

ln ( x ) je nedefinované pre x ≤ 0

 

Komplexná logaritmická funkcia Log (z) je definovaná aj pre záporné čísla.

Pre z = r⋅e i θ je komplexná logaritmická funkcia:

Log ( z ) = ln ( r ) + iθ, r / 0

Takže pre skutočné záporné číslo θ = -π:

Log ( z ) = ln ( r ) - iπ, r / 0

 

Prirodzený nulový logaritmus ►

 


Pozri tiež

Advertising

PRÍrodný logaritmus
RÝCHLE TABUĽKY