Čo znamená ln (0) =?

Aký je prirodzený logaritmus nuly?

ln (0) =?

Skutočná prirodzená logaritmická funkcia ln (x) je definovaná iba pre x/ 0.

Prirodzený logaritmus nuly je teda nedefinovaný.

ln (0) nie je definovaná

Prečo je nedefinovaný prirodzený logaritmus nuly?

Pretože ln (0) je číslo, ktoré by sme mali zdvihnúť e, aby sme dostali 0:

e x = 0

Neexistuje číslo x, ktoré by vyhovovalo tejto rovnici.

Limit prirodzeného logaritmu nula

Limit prirodzeného logaritmu x, keď sa x blíži k nule z pozitívnej strany (0+), je mínus nekonečno:

lim ln (x) =-nekonečno

 

 

Prirodzený logaritmus jedného ►

 


Pozri tiež

Advertising

PRÍrodný logaritmus
RÝCHLE TABUĽKY