Aký je prirodzený logaritmus 1?

Aký je prirodzený logaritmus jedného.

ln (1) =?

Prirodzený logaritmus čísla x je definovaný ako základný logaritmus čísla x:

ln ( x ) = prihlásiť e ( x )

Takže

ln (1) = prihlásiť e (1)

To je číslo, ktoré by sme mali zvýšiť na hodnotu 1.

e 0 = 1

Prirodzený logaritmus jedného je teda nula:

ln (1) = log e (1) = 0

 

Prirodzený logaritmus e ►

 


Pozri tiež

Advertising

PRÍrodný logaritmus
RÝCHLE TABUĽKY