Graf ln (x)

ln (x) funkčný graf. Prirodzený logaritmický graf.

y = f ( x ) = ln ( x )

 

ln (x) vlastnosti grafu

  • ln (x) je definované pre kladné hodnoty x.
  • ln (x) nie je definované pre reálne kladné hodnoty x.
  • ln (x) <0 pre 0 <x <1
  • ln (x) = 0 pre x = 1
  • ln (x)/ 0 pre x/ 1

ln (x) pravidlá ►

 


Pozri tiež

Advertising

PRÍrodný logaritmus
RÝCHLE TABUĽKY