Prekladač binárnych textov

Vstúpiť binárnych čísel s niektorou prefix / postfix / oddeľovač a stlačte Previesť tlačidlo
(Eg: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Prevodník textu na binárny súbor ►

Kódovanie ASCII používa pre každý znak pevný 1 bajt.

Kódovanie textu UTF-8 používa pre každý znak premenlivý počet bajtov. To si vyžaduje oddeľovač medzi každým binárnym číslom.

Ako previesť binárny text

Prevod binárneho ASCII kódu na text:

 1. Získajte binárny bajt
 2. Konvertuje binárny bajt na desatinný
 3. Získajte znak ASCII kódu z ASCII tabuľky
 4. Pokračujte ďalším bajtom

Príklad

Konvertovať binárny ASCII kód „01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011“ na:

Riešenie:

Použite tabuľku ASCII na získanie znaku z kódu ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Za všetky binárne bajty by ste mali dostať text:

"Sadiť stromy"

Ako previesť binárny text na text?

 1. Získajte binárny bajtový kód
 2. Konvertuje binárny bajt na desatinný
 3. Získajte znak desatinného kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším binárnym bajtom

Ako používať prevodník z binárneho na textový?

 1. Vložte binárne bajtové kódy do vstupného textového poľa.
 2. Vyberte typ kódovania znakov.
 3. Stlačte tlačidlo Konvertovať.

Ako previesť binárny kód do angličtiny?

 1. Získajte binárny bajtový kód
 2. Konvertuje binárny bajt na desatinný
 3. Získajte anglické písmeno desatinného kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším binárnym bajtom

Ako previesť binárnu 01000001 na text?

Použite tabuľku ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = znak „A“

Ako previesť binárny kód 00110000 na text?

Použite tabuľku ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = znak „0“

Tabuľka prevodu textu z binárneho na ASCII

Hexadecimálne Binárne
Znak ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 TAK
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 MÔŽE
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 USA
20 00100000 Vesmír
21 00100001 !
22 00100010
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 Ja
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 Ž
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY