Prevodník binárnych čísel na desatinné miesta

2
Desatinné číslo:
10
Desatinné miesto z doplnku podpísaných 2:
10
Šesťhranné číslo:
16
Kroky desatinného výpočtu:
 

Prevodník na desatinné miesta binárny ►

Ako previesť binárny formát na desatinný

Pre binárne číslo s n číslicami:

d n-1  ... d 3  d 2  d 1  d 0

Desatinné číslo sa rovná súčtu binárnych číslic (d n ) a ich sily 2 (2 n ):

desatinné miesto = d 0 × 2 0 + d 1 × 2 1 + d 2 × 2 2 + ...

Príklad

Nájdite desatinnú hodnotu 111001 2 :

binárne číslo: 1 1 1 0 0 1
sila 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

Konverzná tabuľka z binárneho na desatinné miesto

Binárne
číslo
Desatinné
číslo
Šesťhranné
číslo
0 0 0
1 1 1
10 2 2
11 3 3
100 4 4
101 5 5
110 6 6
111 7 7
1 000 8 8
1001 9 9
1010 10 A
1011 11 B
1100 12 C
1101 13 D
1110 14 E
1111 15 F
10 000 16 10
10001 17 11
10010 18 12
10011 19 13
10100 20 14
10101 21 15
10110 22 16
10111 23 17
11000 24 18
11001 25 19
11010 26 1A
11011 27 1B
11100 28 1C
11101 29 1D
11110 30 1E
11111 31 1F
100 000 32 20
10 000 000 64 40
10 000 000 128 80
100000000 256 100

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY