Dekodér Base64


Kódovač Base64 ►

Dekodér URL ►

Príklad kódovania textu na base64

Zadávanie textu:

Vstup textu je najskôr kódovaný ako binárny bitový tok kódov ASCII každého znaku.

Každých 6 bitov bitového toku je kódovaných na base64 číslicu.

Zakódovaný výstup textového reťazca base64:

Príklad kódovania obrázka do base64

Vstupný obrázok:

kvet.jpg

Schéma URI obrazových údajov s výstupom údajov kódovaných pomocou base64:

 

data:image/jpeg;base64, je hlavička schémy údajov URI.

 

/9j/4AAQSkZ... sú zakódované dáta base64.

 

HTML <img/ s identifikátorom URI údajov base64

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ..."/

 

Pozadie CSS s identifikátorom URI údajov base64

body {
    background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...');
}

 

Dekodér URL ►

 


Pozri tiež

Advertising

WEBOVÉ NÁSTROJE
RÝCHLE TABUĽKY