Prevodník textu na binárne súbory

Zadajte textový reťazec ASCII / Unicode a stlačte tlačidlo Konvertovať (napr. Zadajte „Príklad“,
aby ste dostali „01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101“):

Prevodník binárnych znakov na text ►

Ako previesť text na binárne

Prevod textu na binárny kód ASCII:

 1. Získajte charakter
 2. Získajte desatinný kód znaku z tabuľky ASCII
 3. Preveďte desatinné číslo na binárny bajt
 4. Pokračujte ďalším znakom

Príklad

Preveďte text „Sadiť stromy“ na binárny kód ASCII:

Riešenie:

Použite tabuľku ASCII na získanie kódu ASCII zo znaku.

"P" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2

"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2

„a“ = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2

Za všetky textové znaky by ste mali dostať binárne bajty:

„01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011“

Ako previesť text na binárny?

 1. Získajte charakter
 2. Získajte ASCII kód ​​znaku z ASCII tabuľky
 3. Preveďte desatinné číslo na binárny bajt
 4. Pokračujte ďalším znakom

Ako používať prevodník textu na binárne súbory?

 1. Vložte text do vstupného textového poľa.
 2. Vyberte typ kódovania znakov.
 3. Vyberte reťazec oddeľovača výstupu.
 4. Stlačte tlačidlo Konvertovať.

Ako previesť angličtinu na binárny kód?

 1. Získajte anglický list
 2. Získajte ASCII kód ​​anglického písmena z tabuľky ASCII
 3. Preveďte desatinné číslo na binárny bajt
 4. Pokračujte ďalším anglickým listom

Ako previesť znak „A“ na binárny?

Použite tabuľku ASCII: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2

Ako previesť znak „0“ na binárny?

Použite tabuľku ASCII: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2

ASCII text na hex, binárna prevodná tabuľka


Znak ASCII
Hexadecimálne Binárne
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
TAK 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
MÔŽE 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
USA 1F 00011111
Vesmír 20 00100000
! 21 00100001
22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Ja 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
Ž 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Prevodník binárnych znakov na text ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY