Prevodník textu na hexadecimálny kód ASCII

Zadajte textový reťazec ASCII / Unicode a stlačte tlačidlo Konvertovať :

Ako previesť text na hex

Prevod textu na hexadecimálny kód ASCII:

 1. Získajte charakter
 2. Získajte desatinný kód znaku z tabuľky ASCII
 3. Skonvertujte desatinné miesto na hexabajt
 4. Pokračujte ďalším znakom

Príklad

Preveďte text „Sadiť stromy“ na hexadecimálny kód ASCII:

Riešenie:

Použite tabuľku ASCII na získanie kódu ASCII zo znaku.

"P" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

„a“ = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

Pre všetky textové znaky by ste mali dostať šesťbajtové bajty:

„50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73“

Ako previesť ASCII text na hex?

 1. Získajte charakter
 2. Získajte ASCII kód ​​znaku z ASCII tabuľky
 3. Skonvertujte desatinné miesto na hexabajt
 4. Pokračujte ďalším znakom

Ako používať prevodník ASCII Text na Hex?

 1. Vložte text do vstupného textového poľa.
 2. Vyberte typ kódovania znakov.
 3. Vyberte reťazec oddeľovača výstupu.
 4. Stlačte tlačidlo Konvertovať.

Ako previesť z angličtiny na hexadecimálny kód?

 1. Získajte anglický list
 2. Získajte ASCII kód ​​anglického písmena z tabuľky ASCII
 3. Skonvertujte desatinné miesto na hexabajt
 4. Pokračujte ďalším anglickým listom

Ako previesť znak „A“ na hex?

Použite tabuľku ASCII:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Ako previesť znak „0“ na hex?

Použite tabuľku ASCII:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

ASCII text na hex, binárna prevodná tabuľka


Znak ASCII
Hexadecimálne Binárne
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
TAK 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
MÔŽE 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
USA 1F 00011111
Vesmír 20 00100000
! 21 00100001
22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
Ja 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
Ž 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Prevodník Hex na ASCII ►

 


Pozri tiež

Advertising

ČÍSELNÁ KONVERZIA
RÝCHLE TABUĽKY