కేలరీల మార్పిడికి జూల్స్

జూల్స్ (జె) నుండి కేలరీలు (కాల్), శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కేలరీల మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు జూల్స్

జూల్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేయండి, క్యాలరీ యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి మరియు కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

కేలరీల యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి:  
   
కేలరీలలో శక్తి ఫలితం:

జూల్స్ మార్పిడికి కేలరీలు

చిన్న & పెద్ద కేలరీలు

చిన్న క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 గ్రాముల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 కిలోల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద కేలరీలను ఫుడ్ కేలరీ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు దీనిని ఆహార శక్తి యొక్క యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

జూల్స్ నుండి కేలరీలకు ఎలా మార్చాలి

జూల్స్ టు థర్మోకెమికల్ కేలరీలు

1 కాల్ = 4.184 జె

థర్మోకెమికల్ కేలరీలలోని శక్తి E (కాల్త్) జూల్స్ E (J) లోని శక్తికి 4.184 ద్వారా విభజించబడింది:

(కాల్) = (జె) / 4.184

ఉదాహరణ

600 జూల్స్‌ను థర్మోకెమికల్ కేలరీలుగా మార్చండి.

E (cal) = 600J / 4.184 = 143.4 cal

జూల్స్ 15 ° C కేలరీలు

1 కాల్ 15 = 4.1855 జె

15 ° C కేలరీలలోని శక్తి E (cal15) జూల్స్ E (J) లోని శక్తికి 4.1855 ద్వారా విభజించబడింది:

(కాల్ 15 ) = (జె) / 4.1855

ఉదాహరణ

600 జూల్స్‌ను 15 ° C కేలరీలుగా మార్చండి.

E (cal 15 ) = 600J / 4.1855 = 143.352 cal 15

పెద్ద / ఆహార కేలరీలకు జూల్స్

1 కాల్ = 4.184 kJ = 4184 J.

పెద్ద / ఆహార కేలరీలలోని శక్తి E (కాల్) జూల్స్ E (J) లోని శక్తికి 4184 ద్వారా విభజించబడింది:

(కాల్) = (జె) / 4184

ఉదాహరణ

600 జూల్స్‌ను ఆహార కేలరీలుగా మార్చండి.

(కాల్) = 600 జె / 4184 = 0.1434 కాల్

 

జూల్స్ మార్పిడికి కేలరీలు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్