కిలోజౌల్స్ టు కేలరీల మార్పిడి

కిలోజౌల్స్ (kJ) నుండి కేలరీలు (cal), శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కేలరీల మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు కిలోజౌల్స్

కిలోజౌల్స్‌లో శక్తిని నమోదు చేసి, క్యాలరీ యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకుని, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

kJ
కేలరీల యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి:
   
కేలరీలలో శక్తి ఫలితం:

KJ మార్పిడికి కేలరీలు

చిన్న & పెద్ద కేలరీలు

చిన్న క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 గ్రాముల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 కిలోల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద కేలరీలను ఫుడ్ కేలరీ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు దీనిని ఆహార శక్తి యొక్క యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

కిలోజౌల్స్ నుండి కేలరీలకు ఎలా మార్చాలి

కిలోజౌల్స్ నుండి థర్మోకెమికల్ కేలరీలు

1 cal = 0.004184 kJ

1 kJ = 239.0057 cal

థర్మోకెమికల్ కేలరీలలోని శక్తి E (కాల్త్) కిలోజౌల్స్ E (kJ) సార్లు 239.0057 లోని శక్తికి సమానం :

E (cal) = E (kJ) × 239.0057

ఉదాహరణ

0.6 కిలోజౌల్‌లను థర్మోకెమికల్ కేలరీలుగా మార్చండి.

E (cal) = 0.6kJ × 239.0057 = 143.4 cal

కిలోజౌల్స్ నుండి 15 ° C కేలరీలు

1 కాల్ 15 = 0.0041855 కెజె

1 kJ = 238.9201 cal 15

15 ° C కేలరీలలోని శక్తి E (cal15) కిలోజౌల్స్ E (kJ) సార్లు 238.9201 లో శక్తికి సమానం :

E (cal 15 ) = E (kJ) × 238.9201

ఉదాహరణ

0.6 కిలోజౌల్‌లను 15 ° C కేలరీలుగా మార్చండి.

E (cal 15 ) = 0.6kJ × 238.9201 = 143.352 cal 15

పెద్ద / ఆహార కేలరీలకు కిలోజౌల్స్

1 కాల్ = 4.184 కెజె

1 kJ = 0.239 Cal

పెద్ద / ఆహార కేలరీలలోని శక్తి E (Cal) కిలోజౌల్స్ E (kJ) సార్లు 0.239 సార్లు శక్తికి సమానం :

E (కాల్) = E (kJ) × 0.239

ఉదాహరణ

0.6 కిలోజౌల్‌లను ఆహార కేలరీలుగా మార్చండి.

E (కాల్) = 0.6kJ × 0.239 = 0.1434 Cal

 

KJ మార్పిడికి కేలరీలు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్