కేలరీలు కిలోజౌల్స్ (kJ) మార్పిడికి

కేలరీలు (కాల్) నుండి కిలోజౌల్స్ (kJ) , శక్తి మార్పిడి కాలిక్యులేటర్ మరియు ఎలా మార్చాలి.

కిలోజౌల్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు కేలరీలు

కేలరీల యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి, కేలరీలలో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్ నొక్కండి :

కేలరీల యూనిట్ రకాన్ని ఎంచుకోండి:
   
కిలోజౌల్స్‌లో శక్తి ఫలితం: kJ

kJ నుండి కేలరీల మార్పిడి

చిన్న & పెద్ద కేలరీలు

చిన్న క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 గ్రాముల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 కిలోల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద కేలరీలను ఫుడ్ కేలరీ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు దీనిని ఆహార శక్తి యొక్క యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

కేలరీల నుండి కిలోజౌల్స్‌కు ఎలా మార్చాలి

KJ కు థర్మోకెమికల్ కేలరీలు

1 cal = 0.004184 kJ

1 kJ = 239.005736 cal

కిలోజౌల్స్ E (kJ) లోని శక్తి థర్మోకెమికల్ కేలరీల E (దూడ ) లోని శక్తికి 239.005736 ద్వారా విభజించబడింది:

E (kJ) = E (cal ) / 239.005736

ఉదాహరణ

300 కాల్ కిలోజౌల్స్‌గా మార్చండి .

E (kJ) = 300cal th / 239.005736 = 1.2552 kJ

KJ కి 15 ° C కేలరీలు

1 కాల్ 15 = 0.0041855 కెజె

1 kJ = 238.9201 cal 15

కిలోజౌల్స్ E (kJ) లోని శక్తి 15 ° C కేలరీలు E (cal15) లోని శక్తికి 238.9201 తో విభజించబడింది:

E (kJ) = E (cal 15 ) / 238.9201

ఉదాహరణ

300 కాల్ 15 కిలోజౌల్స్‌గా మార్చండి .

E (kJ) = 300cal 15 / 238.9201 = 1.25565 kJ

KJ కి పెద్ద / ఆహార కేలరీలు

1 కాల్ = 4.184 కెజె

1 kJ = 0.239 Cal

కిలోజౌల్స్ E (kJ) లోని శక్తి పెద్ద / ఆహార కేలరీలలోని శక్తి 4184 రెట్లు సమానం E (Cal) :

E (kJ) = 4.184 × E (cal )

ఉదాహరణ

0.3 కాల్‌ను కిలోజౌల్‌గా మార్చండి.

E (kJ) = 4.184 × 0.3 Cal = 1.2552 kJ

 

kJ నుండి కేలరీల మార్పిడి

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్