Joules sa kWh conversion

Joules sa kilowatt-hour (kWh) , calculator ng conversion ng enerhiya at kung paano mag-convert.

Joule sa kWh conversion calculator

Ipasok ang enerhiya sa mga joule at pindutin ang pindutan ng I- convert :

J
   
Nagreresulta sa kilowatt-oras: kWh

kWh sa Joules conversion ►

Paano i-convert ang joules sa kWh

Ang isang joule ay katumbas ng 2.777778⋅10 -7 kilowatt-hour:

1J = 2.777778⋅10 -7 kWh = (1/3600000) kWh

 

Kaya't ang enerhiya sa kilowatt-hour E (kWh) ay katumbas ng enerhiya sa joules E (J) na hinati ng 3600000:

E ( kWh ) = E (J) / 3600000 = E (J) ⋅ 2.777778⋅10 -7

Joules sa kWh table ng conversion

Enerhiya (J) Enerhiya (kWh)
1 J 0.0000002778 kWh
2 J 0.0000005556 kWh
3 J 0.0000008333 kWh
4 J 0.0000011111 kWh
5 J 0.0000013889 kWh
6 J 0.0000016667 kWh
7 J 0.0000019444 kWh
8 J 0.0000022222 kWh
9 J 0.0000025000 kWh
10 J 0.0000027778 kWh
20 J 0.0000055556 kWh
30 J 0.0000083333 kWh
40 J 0.0000111111 kWh
50 J 0.0000138889 kWh
60 J 0.0000166667 kWh
70 J 0.0000194444 kWh
80 J 0.0000222222 kWh
90 J 0.0000250000 kWh
100 J 0.0000277778 kWh
200 J 0.0000555556 kWh
300 J 0.0000833333 kWh
400 J 0.0001111111 kWh
500 J 0.0001388889 kWh
600 J 0.0001666667 kWh
700 J 0.0001944444 kWh
800 J 0.0002222222 kWh
900 J 0.0002500000 kWh
1000 J 0.0002777778 kWh

 

kWh sa Joules conversion ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES