kWh sa pag-convert ni Joules

Kilowatt-hour (kWh) sa joule (J) calculator ng conversion ng enerhiya at kung paano mag-convert.

kWh upang sumali sa calculator ng conversion

Ipasok ang enerhiya sa kWh at pindutin ang pindutan ng I- convert :

kWh
   
Resulta sa joules: J

Joules sa kWh conversion ►

Paano i-convert ang kWh sa joules

Ang isang kilowatt-hour ay katumbas ng 3600000 joules:

1kWh = 3600000J = 3.6⋅10 6 J = 3.6MJ

 

Kaya't ang enerhiya sa joules E (J) ay katumbas ng 3600000 beses ng enerhiya sa kilowatt-hour E (kWh) :

E (J) = 3600000 ⋅ E (kWh)

kWh upang sumali sa talahanayan ng conversion

Enerhiya (kWh) Enerhiya (J)
1 kWh 3600000 J
2 kWh 7200000 J
3 kWh 10800000 J
4 kWh 14400000 J
5 kWh 18000000 J
6 kWh 21600000 J
7 kWh 25200000 J
8 kWh 28800000 J
9 kWh 32400000 J
10 kWh 36000000 J
20 kWh 72000000 J
30 kWh 108000000 J
40 kWh 144000000 J
50 kWh 180000000 J
60 kWh 216000000 J
70 kWh 252000000 J
80 kWh 288000000 J
90 kWh 324000000 J
100 kWh 360000000 J
200 kWh 720000000 J
300 kWh 1080000000 J
400 kWh 1440000000 J
500 kWh 1800000000 J
600 kWh 2160000000 J
700 kWh 2520000000 J
800 kWh 2880000000 J
900 kWh 3240000000 J
1000 kWh 3600000000 J

 

Joules sa kWh conversion ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES