Kilojoules sa pag-convert ng kilocalories

Ang Kilojoules (kJ) sa kilocalories (kcal) calculator ng conversion ng enerhiya at kung paano mag-convert.

Kilojoules sa calculator ng conversion ng kilocalories

Ipasok ang enerhiya sa kilojoules at pindutin ang pindutan ng I- convert :

kJ
Piliin ang uri ng yunit ng calorie:
   
Ang resulta ng enerhiya sa mga kilocalory:

kcal sa kJ conversion ►

Paano mag-convert mula sa kilojoules patungong kcal

Kilojoules sa mga thermochemical / food kilocalory

1 kcal ika = 4.184 kJ

Ang enerhiya sa kilocalories E (kcal-th) ay katumbas ng enerhiya sa kilojoules E (kJ) na hinati sa 4.184:

E (kcal) = E (kJ) / 4.184

Halimbawa

I-convert ang 5 kilojoules sa mga kilocalory.

E (kcal) = 5 kJ / 4.184 = 1.195 kcal

Kilojoules sa international kilocalories

1 kcal IT = 4.1868 kJ

Ang enerhiya sa international kilocalories E (kcal-IT) ay katumbas ng enerhiya sa kilojoules E (kJ) na hinati sa 4.1868 :

E (kcal-IT) = E (kJ) / 4.1868

Halimbawa

I-convert ang 5 kilojoules sa mga kilocalory.

E (kcal-IT) = 5 kJ / 4.1868 = 1.194 kcal IT

Kilojoules hanggang 15 ° C kilocalories

1 kcal 15 = 4.1855 kJ

Ang enerhiya sa 15 ° C kilocalories E (kcal15) ay katumbas ng enerhiya sa kilojoules E (kJ ) na hinati sa 4.1855 :

E (kcal 15 ) = E (kJ) / 4.1855

Halimbawa

I-convert ang 5 kilojoules sa mga kilocalory.

E (kcal 15 ) = 5 kJ / 4.1855 = 1.195 kcal 15

Kilojoules hanggang 20 ° C kilocalories

1 kcal 20 = 4.182 kJ

Ang enerhiya sa 20 ° C kilocalories E (kcal20) ay katumbas ng enerhiya sa kilojoules E (kJ ) na hinati sa 4.182 :

E (kcal 20 ) = E (kJ) / 4.182

Halimbawa

I-convert ang 5 kilojoules sa mga kilocalory.

E (kcal 20 ) = 5 kJ / 4.182 = 1.196 kcal 20

 

kcal sa kJ conversion ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES