Joules sa pag-convert ng kilocalories

Ang Joule (J) sa kilocalories (kcal) calculator ng conversion ng enerhiya at kung paano mag-convert.

Joules sa calculator ng conversion ng kilocalories

Ipasok ang enerhiya sa mga joule at pindutin ang pindutan ng I- convert :

J
Piliin ang uri ng yunit ng calorie:  
   
Ang resulta ng enerhiya sa mga kilocalory:

kcal sa joules conversion ►

Paano mag-convert mula sa joules hanggang kcal

Joules sa mga thermochemical / food kilocalory

1 kcal ika = 4184 J

Ang enerhiya sa joules E (J) ay katumbas ng enerhiya sa kilocalories E (kcal-th) na hinati ng 4184:

E (kcal) = E (J) / 4184

Halimbawa

I-convert ang 5000 joules sa mga kilocalory.

E ( kcal ) = 5000 J / 4184 = 1.195 kcal

Joules sa mga international kilocalory

1 kcal IT = 4186.8 J

Ang enerhiya sa joules E (J) ay katumbas ng enerhiya sa international kilocalories E (kcal-IT) na hinati ng 4186.8:

E (kcal-IT) = E (J) / 4186.8

Halimbawa

I-convert ang 5000 joules sa mga kilocalory.

E (kcal-IT) = 5000 J / 4186.8 = 1.194 kcal IT

Joules sa 15 ° C kilocalories

1 kcal 15 = 4185.5 J

Ang enerhiya sa joules E (J) ay katumbas ng enerhiya sa 15 ° C kilocalories E (kcal15) na hinati ng 4185.5:

E ( kcal 15 ) = E (J) / 4185.5

Halimbawa

I-convert ang 5000 joules sa mga kilocalory.

E (kcal 15 ) = 5000 J / 4185.5 = 1.195 kcal 15

Joules sa 20 ° C kilocalories

1 kcal 20 = 4182 J

Ang enerhiya sa joules E (J) ay katumbas ng enerhiya sa 20 ° C kilocalories E (kcal20) na hinati ng 4182:

E ( kcal 20 ) = E (J) / 4182

Halimbawa

I-convert ang 5000 joules sa mga kilocalory.

E ( kcal 20 ) = 5000 J / 4182 = 1.196 kcal 20

 

kcal sa joules conversion ►

 


Tingnan din

Advertising

KONVERSYONG ENERGY
RAPID TABLES