Pinakamalaking Karaniwang Calculator ng Kadahilanan

Pinakamalaking calculator ng pinakadakilang karaniwang kadahilanan (GCF). Kilala rin bilang greateset common divisor (GCD).

Calculator ng GCF

Unang numero:
Pangalawang numero:
 
Pinakamalaking karaniwang kadahilanan (gcf):
Hindi bababa sa karaniwang maramihang (lcm):

Halimbawa ng GCF

Maghanap ng GCF para sa mga numero 8 at 12:

Ang mga naghahati ng 8 ay:

8 = 2 × 2 × 2

Ang mga naghahati ng 12 ay:

12 = 2 × 2 × 3

Kaya ang mga karaniwang naghahati ng 8 at 12 ay:

gcf = 2 × 2 = 4

Kaya't 8/12 maliit na bahagi, maaaring mabawasan sa 2/3:

8/12 = (8/4) / (12/4) = 2/3

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES