Mga Simplifyer ng Fraction

Ipasok ang praksyon:
Pinasimple na resulta ng praksyon:
=
Pagkalkula:

* gcd = pinakadakilang karaniwang tagapamahagi

Mga calculator ng praksyon ►

Fraction sa pinasimple na talahanayan ng maliit na bahagi

Maliit na bahagi Simplifed
Fraction
1/2 1/2
1/3 1/3
2/3 2/3
1/4 1/4
2/4 1/2
3/4 3/4
1/5 1/5
2/5 2/5
3/5 3/5
4/5 4/5
1/6 1/6
2/6 1/3
3/6 1/2
4/6 2/3
5/6 5/6
1/7 1/7
2/7 2/7
3/7 3/7
4/7 4/7
5/7 5/7
6/7 6/7
1/8 1/8
2/8 1/4
3/8 3/8
4/8 1/2
5/8 5/8
6/8 3/4
7/8 7/8
1/9 1/9
2/9 2/9
3/9 1/3
4/9 4/9
5/9 5/9
6/9 2/3
7/9 7/9
8/9 8/9
1/10 1/10
2/10 1/5
3/10 3/10
4/10 2/5
5/10 1/2
6/10 3/5
7/10 7/10
8/10 4/5
9/10 9/10

 


Tingnan din

Advertising

MATH CALCULATORS
RAPID TABLES