Roman Numerals 1-20 Tsart

Listahan ng Roman numerals / numero mula 1 hanggang 20.

Mga Romanong numerong 1-20 tsart

Bilang Roman
Numeral
Pagkalkula
0 hindi
tinukoy
 
1 Ako 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 XX 10 + 10

 

Converter ng Roman numerals ►

 


Tingnan din

Advertising

MATH SYMBOLS
RAPID TABLES