מחשבון משפט פיתגורס

חישוב היפוטוזה (ג):

הזן רגל (א):
הזן רגל (ב):
תוצאה של היפוטנוזה (ג):

חישוב רגל (א):

הזן רגל (ב):
הזן Hypotenuse (c):
תוצאה של רגל (א):

חישוב רגל (ב):

הזן רגל (א):
הזן היפוטנוזה (ג):
תוצאה של רגל (ב):

משפט פיתגורס

למשולש ימני: הערך הריבועי ההיפוטנוזה (c) שווה לסכום הערך הריבועי של הרגל (a) והערך הריבועי של הרגל (b):

c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2

חישוב היפוטנוזה (ג)

c = \ sqrt {a ^ 2 + b ^ 2}

חישוב רגל (א)

a = \ sqrt {c ^ 2-b ^ 2}

חישוב רגל (ב)

b = \ sqrt {c ^ 2-a ^ 2}

 


ראה גם

Advertising

מחשבונים למתמטיקה
שולחנות מהירים