Kā pārvērst kilodžoulus par kilovatiem

Kā pārvērst enerģiju kilodžoulos (kJ) uz elektroenerģiju , kas kilovatos (kW) .

Jūs varat aprēķināt kilovatus no kilodžouliem un sekundēm, bet nevar konvertēt kilodžoulus uz kilovatiem, jo ​​kilodžoulu un kilovatu vienības apzīmē dažādus lielumus.

Kilodžoulu līdz kilovatu aprēķina formula

Jauda P kilovatos (kW) ir vienāda ar enerģiju E kilodžoulos (kJ), dalot ar laika periodu t sekundēs (s):

P (kW) = E (kJ) / t (s)

Tātad

kilovats = kilodžouls / sekundē

vai

kW = kJ / s

Piemērs

Kāds ir elektriskās ķēdes enerģijas patēriņš, kuras enerģijas patēriņš ir 9 kilodžouli 3 sekunžu laikā?

P (kW) = 9kJ / 3s = 3kW

 

Kā pārvērst kW uz kJ ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS