Kā konvertēt kilovatus džoulos

Kā pārvērst elektrisko enerģiju , kas kilovatos (kW), kas enerģiju džoulos (J).

Jūs varat aprēķināt džoulus no kilovatiem un sekundēm, bet jūs nevarat konvertēt džoulus, jo kilovatu un džoulu vienības ir atšķirīgas.

Kilovatu līdz džouliem aprēķina formula

Enerģija E džoulos (J) ir vienāda ar jaudu P, kas izteikta kilovatos (kW), reizinot laika periodu t sekundēs (s):

E (J) = 1000 × P (kW) × t (s)

Tātad

džouli = 1000 × kilovati × sekundes

vai

J = 1000 × kW × s

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš elektriskajai ķēdei, kuras enerģijas patēriņš ir 3 kilovati 3 sekunžu laikā?

E (J) = 1000 × 3kW × 3s = 9000J

 

Kā konvertēt džoulus uz kW ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS