Kā pārvērst vatus kilodžoulos

Kā pārvērst elektrisko enerģiju , kas vatos (W) , lai enerģijas kilodžoulos (kJ).

Jūs varat aprēķināt kilodžoulus no vatiem un sekundēm, bet nevarat konvertēt vatus uz kilodžouliem, jo ​​vatu un kilodžoulu vienības ir atšķirīgas.

Vatu līdz kJ aprēķina formula

Enerģija E kilodžoulos (kJ) ir vienāda ar jaudu P vatos (W), reizinot laika periodu t sekundēs (s):

E (kJ) = P (W) × t (s) / 1000

Tātad

kilodžouli = vati × sekundes / 1000

vai

kJ = platums × s / 1000

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš elektriskai ķēdei, kuras enerģijas patēriņš ir 300 vati 3 sekunžu laikā?

E (kJ) = 300 W × 3 s / 1000 = 0,9 kJ

 

Kā konvertēt kJ vatos ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS