Kā konvertēt kilovatus uz kilodžouliem

Kā pārvērst elektrisko enerģiju , kas kilovatos (kW), kas enerģiju kilodžoulos (kJ).

Jūs varat aprēķināt kilodžoulus no kilovatiem un sekundēm, bet nevarat konvertēt kilovatus uz kilodžouliem, jo ​​kilovatu un kilodžoulu vienības pārstāv dažādus lielumus.

aprēķina formula no kW līdz kJ

Enerģija E kilodžoulos (kJ) ir vienāda ar jaudu P kilovatos (kW), reizinot laika periodu t sekundēs (s):

E (kJ) = P (kW) × t (s)

Tātad

kilodžouli = kilovati × sekundes

vai

kJ = kW × s

Piemērs

Kāds ir enerģijas patēriņš elektriskajai ķēdei, kuras enerģijas patēriņš ir 3 kilovati 3 sekunžu laikā?

E (kJ) = 3kW × 3s = 9kJ

 

Kā konvertēt kJ uz kW ►

 


Skatīt arī

Advertising

ELEKTRISKIE APRĒĶINI
ĀTRAS TABULAS