अपूर्णांक सरलीकृत

अपूर्णांक प्रविष्ट करा:
सरलीकृत अपूर्णांक परिणाम:
=
गणना:

* जीसीडी = सर्वात मोठा सामान्य विभाजक

अपूर्णांक कॅल्क्युलेटर ►

सरलीकृत अपूर्णांक सारणीसाठी अपूर्णांक

अपूर्णांक सरलीकृत
अपूर्णांक
१/२ १/२
१/3 १/3
2/3 2/3
1/4 1/4
2/4 १/२
3/4 3/4
1/5 1/5
2/5 2/5
3/5 3/5
4/5 4/5
1/6 1/6
2/6 १/3
3/6 १/२
4/6 2/3
5/6 5/6
1/7 1/7
2/7 2/7
3/7 3/7
4/7 4/7
5/7 5/7
6/7 6/7
1/8 1/8
2/8 1/4
3/8 3/8
4/8 १/२
5/8 5/8
6/8 3/4
7/8 7/8
१ 1/ /. १ 1/ /.
2/9 2/9
3/9 १/3
4/9 4/9
5/9 5/9
6/9 2/3
7/9 7/9
8/9 8/9
1/10 1/10
2/10 1/5
3/10 3/10
4/10 2/5
5/10 १/२
6/10 3/5
7/10 7/10
8-10 4/5
9-10 9-10

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या