वैज्ञानिक चिन्हांकन कॅल्क्युलेटर

. 10
. 10
 
. 10

वैज्ञानिक चिन्हांकन कनवर्टर ►

वैज्ञानिक चिन्हांकन

2 नंबर x1 आणि x2 साठी:

x 1 = 1 × 10 बी 1

x 2 = एक 2 × 10 बी 2

वैज्ञानिक संकेत जोडणे

x 1 + x 2 = 1 × 10 बी 1 + 2 × 10 बी 2

वैज्ञानिक संकेत वजाबाकी

x 1 - x 2 = एक 1 × 10 बी 1 - एक 2 × 10 बी 2

वैज्ञानिक नोटेशन गुणाकार

x 1 × x 2 = एक 1 2 × 10 बी 1+ बी 2

वैज्ञानिक संकेत विभाग

x 1 / x 2 = ( एक 1 / एक 2 ) b 10 बी 1- बी 2

 

वैज्ञानिक चिन्हांकन कनवर्टर ►

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ कॅल्क्युलेटर
वेगवान सारण्या