रोमन अंक 1-10 चार्ट

1 ते 10 पर्यंत रोमन अंकांची संख्या / संख्या.

रोमन संख्या 1-10 चार्ट

संख्या रोमन
अंक
गणना
0
परिभाषित नाही
 
1 मी 1
2 II | 1 + 1
3 | तिसरा 1 + 1 + 1
4 चतुर्थ 5-1
5 व्ही 5
6 सहावा 5 + 1
7 आठवा 5 + 1 + 1
8 आठवा 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 एक्स 10

 

रोमन अंकांचे रूपांतरक ►

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ प्रतीक
वेगवान सारण्या