रोमन संख्या 1-20 चार्ट

1 ते 20 पर्यंत रोमन अंकांची संख्या / संख्या.

रोमन संख्या 1-20 चार्ट

संख्या रोमन
अंक
गणना
0
परिभाषित नाही
 
1 मी 1
2 II | 1 + 1
3 | तिसरा 1 + 1 + 1
4 चतुर्थ 5-1
5 व्ही 5
6 सहावा 5 + 1
7 आठवा 5 + 1 + 1
8 आठवा 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 एक्स 10
11 इलेव्हन 10 + 1
12 बारावी 10 + 1 + 1
13 बारावी 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 एक्सएक्सएक्स 10 + 10

 

रोमन अंकांचे रूपांतरक ►

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ प्रतीक
वेगवान सारण्या