Cara menukar kilowatt ke amp

Cara menukar kuasa elektrik dalam kilowatt (kW) kepada arus elektrik dalam amp (A) .

Anda boleh mengira amp dari kilowatt dan volt . Anda tidak boleh menukar kilowatt menjadi amp kerana unit kilowatt dan amp tidak mengukur kuantiti yang sama.

Formula pengiraan kilowatt DC ke amp

Arus I dalam amp sama dengan 1000 kali daya P dalam kilowatt, dibahagi dengan voltan V dalam volt:

I (A) = 1000 × P (kW) / V (V)

Jadi amp sama dengan 1000 kali kilowatt dibahagi dengan volt.

amps = 1000 × kilowatt / volt

atau

A = 1000 × kW / V

Contohnya

Berapakah arus dalam amp apabila penggunaan kuasa adalah 0.33 kilowatt dan bekalan voltan 110 volt?

I = 1000 × 0.33kW / 110V = 3A

Formula pengiraan kilowatt AC fasa tunggal ke amp

Arus fasa I dalam amp sama dengan 1000 kali daya P sebenarnya dalam kilowatt, dibahagi dengan faktor daya PF kali ganda voltan RMS V dalam volt:

I = 1000 × P / ( PF × V )

Jadi amp sama dengan 1000 kali kilowatt dibahagi dengan faktor kuasa kali volt.

amps = 1000 × kilowatt / ( PF × volt)

atau

A = 1000 × kW / ( PF × V)

Contohnya

Berapakah arus fasa dalam amp apabila penggunaan kuasa adalah 0.33 kilowatt, faktor kuasa 0.8 dan bekalan voltan RMS adalah 110 volt?

I = 1000 × 0.33kW / (0.8 × 110V) = 3.75A

Formula pengiraan AC kilowatt tiga fasa ke amp

Arus fasa I dalam amp adalah sama dengan 1000 kali daya P sebenarnya dalam kilowatt, dibahagi dengan punca kuasa dua 3 kali faktor daya PF kali garis ke voltan RMS voltan V L-L dalam volt:

I = 1000 × P / ( 3 × PF × V L-L )

Jadi amp sama dengan 1000 kali kilowatt dibahagi dengan punca kuasa dua 3 kali ganda faktor daya kali volt.

amp = 1000 × kilowatt / ( 3 × PF × volt)

atau

A = 1000 × kW / ( 3 × PF × V)

Contohnya

Berapakah arus fasa dalam amp ketika penggunaan kuasa adalah 0,33 kilowatt, faktor daya adalah 0,8 dan bekalan voltan adalah 110 volt?

I = 1000 × 0.33kW / ( 3 × 0.8 × 110V) = 2.165A

 

Cara menukar amp ke kilowatt ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID