Cara menukar ohm ke volt

Cara menukar rintangan elektrik dalam ohm (Ω) kepada voltan elektrik dalam volt (V) .

Anda boleh mengira volt dari ohm dan amp atau watt , tetapi anda tidak boleh menukar ohm menjadi volt kerana unit ohm dan volt tidak mengukur kuantiti yang sama.

Pengiraan ohms ke volt dengan amp

Menurut undang-undang ohm , voltan V dalam volt (V) sama dengan arus I dalam amp (A) kali rintangan R dalam ohm (Ω):

V (V) = I (A) × R (Ω)

Jadi volt sama dengan amp kali ganda ohm:

volt = amps × ohm

atau

V = A × Ω

Contohnya

Hitung voltan dalam volt apabila rintangan 25 ohm dan arus ialah 0.2 amp.

Voltan V sama dengan 0.2 amp kali 25 ohm, iaitu sama dengan 5 volt:

V = 0.2A × 25Ω = 5V

Pengiraan ohms ke volt dengan watt

Kuasa P sama dengan voltan V kali I semasa :

P = V × I

Arus I sama dengan voltan V dibahagi dengan rintangan R (hukum ohm):

I = V / R

Jadi kuasa P sama dengan

P = V × V / R = V 2 / R

Jadi voltan V dalam volt (V) sama dengan punca kuasa dua daya P dalam watt (W) kali rintangan R dalam ohm (Ω):

                    __________________

V (V) = √P (W) × R (Ω)

 

Jadi volt sama dengan punca kuasa dua watt kali ohm:

volt = √ watt × ohm

atau

V = √ W × Ω

Contohnya

Hitung voltan V dalam volt apabila rintangannya 12.5Ω dan kuasa 2 watt.

Voltan V sama dengan punca kuasa dua 2 watt kali 12.5 ohm, sama dengan 5 volt:

V = √ 2W × 12.5Ω = 5V

 

Cara menukar volt ke ohm ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID