Cara menukar watt ke kVA

Cara menukar kuasa sebenar dalam watt (W) menjadi kuasa nyata dalam kilovolt-amp (kVA).

Formula pengiraan watt ke kVA

Kuasa ketara S dalam kilovolt-amp (kVA) sama dengan kuasa sebenar P dalam watt (W), dibahagi dengan 1000 kali faktor daya PF:

S (kVA) =  P (W) / (1000 × PF )

Jadi kilovolt-amp sama dengan watt dibahagi dengan 1000 kali faktor kuasa.

kilovolt-amps = watt / (1000 × PF)

atau

kVA = W / (1000 × PF)

Contohnya

Berapakah daya yang nyata dalam kilovolt-amps apabila kuasa sebenarnya adalah 3000W dan faktor kuasa ialah 0.8?

Penyelesaian:

S = 3000W / (1000 × 0.8) = 3.75kVA

 

Cara menukar kVA ke watt ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID