Cara menukar kW ke VA

Cara menukar kuasa sebenar dalam kilowatt (kW) menjadi kuasa nyata dalam volt-amp (VA).

Formula pengiraan kilowatt ke volt-amp

Daya nyata S dalam volt-amp (VA) sama dengan 1000 kali daya P sebenarnya dalam kilowatt (kW), dibahagi dengan faktor kuasa PF:

S (VA) =  1000 × P (kW) / PF

 

Jadi volt-amp sama dengan 1000 kali kilowatt dibahagi dengan faktor kuasa.

volt-amp = 1000 × kilowatt / PF

atau

VA = 1000 × kW / PF

Contohnya

Berapakah daya yang jelas dalam volt-amp ketika kuasa sebenarnya ialah 3 kW dan faktor kuasa ialah 0.8?

Penyelesaian:

S = 1000 × 3kW / 0.8 = 3750VA

 

Cara menukar VA ke kW ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID