Cara menukar amp ke watt

Cara menukar arus elektrik dalam amp (A) kepada kuasa elektrik dalam watt (W) .

Anda boleh mengira watt dari amp dan volt . Anda tidak boleh menukar amp menjadi watt kerana unit watt dan amp tidak mengukur kuantiti yang sama.

Formula pengiraan amp untuk DC watt

Kuasa P dalam watt (W) sama dengan arus I dalam amp (A), kali ganda voltan V dalam volt (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Jadi watt sama dengan amp kali ganda volt:

watt = amp × volt

atau

W = A × V

Contohnya

Berapakah penggunaan kuasa dalam watt semasa arus adalah 3A dan bekalan voltan 110V?

Jawapan: kuasa P sama dengan arus 3 amp kali ganda voltan 110 volt.

P = 3A × 110V = 330W

Formula pengiraan amp fasa tunggal AC hingga watt

Kuasa sebenar P dalam watt (W) sama dengan faktor kuasa PF kali arus fasa I dalam amp (A), kali ganda voltan RMS V dalam volt (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Jadi watt sama dengan faktor kuasa kali amp kali ganda volt:

watt = PF × amp × volt

atau

W = PF × A × V

Contohnya

Berapakah penggunaan kuasa dalam watt apabila faktor kuasa 0.8 dan arus fasa adalah 3A dan bekalan voltan RMS adalah 110V?

Jawapan: daya P sama dengan faktor kuasa 0.8 kali arus 3 amp kali ganda voltan 110 volt.

P = 0.8 × 3A × 110V = 264W

Formula pengiraan AC tiga fasa ke watt

Pengiraan watt dengan voltan talian ke talian

Kuasa sebenar P dalam watt (W) sama dengan punca kuasa dua sebanyak 3 kali faktor daya PF kali ganda dari arus fasa I dalam amp (A), kali garis ke voltan RMS voltan V L-L dalam volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Jadi watt sama dengan punca kuasa dua faktor kuasa 3 kali ganda PF kali amp kali ganda volt:

watt = 3 × PF × amp × volt

atau

W = 3 × PF × A × V

Contohnya

Berapakah penggunaan kuasa dalam watt apabila faktor kuasa 0.8 dan arus fasa adalah 3A dan bekalan voltan RMS adalah 110V?

Jawapan: daya P sama dengan faktor kuasa 0.8 kali arus 3 amp kali ganda voltan 110 volt.

P = 3 × 0.8 × 3A × 110V = 457W

Pengiraan watt dengan garis ke voltan neutral

Pengiraan menganggap beban seimbang.

Kuasa sebenar P dalam watt (W) sama dengan 3 kali ganda faktor daya PF kali arus fasa I dalam amp (A), kali garis ke voltan RMS neutral V L-0 dalam volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

Jadi watt sama dengan 3 kali ganda faktor kuasa PF kali amp kali ganda volt:

watt = 3 × PF × amp × volt

atau

W = 3 × PF × A × V

 

Cara menukar watt ke amp ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID