Cara menukar kVA ke amp

Cara menukar kuasa nyata dalam kilovolt-amp (kVA) ke arus elektrik dalam amp (A) .

Anda boleh mengira amp dari kilovolt-amp dan volt , tetapi anda tidak boleh menukar kilovolt-amp ke amp kerana unit kilovolt-amp dan amp tidak mengukur kuantiti yang sama.

Formula pengiraan kVA hingga amp amp satu fasa

Arus fasa I dalam amp adalah sama dengan 1000 kali daya S yang jelas dalam kilovolt-amp, dibahagi dengan voltan RMS V dalam volt:

I (A) = 1000 × S (kVA) / V (V)

Jadi amp sama dengan 1000 kali kilovolt-amp dibahagi dengan volt.

amps = 1000 × kVA / volt

atau

A = 1000 ⋅ kVA / V

Contohnya

Soalan: Berapakah arus fasa dalam amp ketika daya nyata 3 kVA dan bekalan voltan RMS 110 volt?

Penyelesaian:

I = 1000 × 3kVA / 110V = 27.27A

Formula pengiraan 3 fasa kVA ke amp

Pengiraan dengan voltan talian ke talian

Arus fasa I dalam amp adalah sama dengan 1000 kali daya S yang jelas dalam kilovolt-amp, dibahagi dengan punca kuasa dua 3 kali garis ke garis voltan RMS V dalam volt:

I (A) = 1000 × S (kVA) / ( 3 × V L-L (V) )

Jadi amp sama dengan 1000 kali kilovolt-amp dibahagi dengan punca kuasa dua 3 kali volt.

amps = 1000 × kVA / ( 3 × volt)

atau

A = 1000 ⋅ kVA / ( 3 × V)

Contohnya

Soalan: Berapakah arus fasa dalam amp ketika daya nyata ialah 3 kVA dan bekalan voltan talian ke talian RMS adalah 190 volt?

Penyelesaian:

I = 1000 × 3kVA / ( 3 × 190V) = 9.116A

 

Pengiraan dengan talian ke voltan neutral

Arus fasa I dalam amp adalah sama dengan 1000 kali daya S yang nyata dalam kilovolt-amp, dibahagi dengan 3 kali garis ke garis voltan RMS V dalam volt:

I (A) = 1000 × S (kVA) / (3 × V L-N (V) )

Jadi amp sama dengan 1000 kali kilovolt-amp dibahagi dengan 3 kali volt.

amp = 1000 × kVA / (3 × volt)

atau

A = 1000 ⋅ kVA / (3 × V)

Contohnya

Soalan: Berapakah arus fasa dalam amp ketika daya nyata 3 kVA dan talian ke voltan RMS neutral ialah 120 volt?

Penyelesaian:

I = 1000 × 3kVA / (3 × 120V) = 8.333A

 

Cara menukar amp ke kVA ►

 


Lihat juga

Advertising

PENGIRAAN ELEKTRIK
JADUAL RAPID