Kalkulačka kvadratických rovníc

Riešiteľ / kalkulačka kvadratických rovníc.

Zadajte koeficienty kvadratickej rovnice a, b, c a stlačte tlačidlo Vypočítať :

  Zadajte a :   Zadajte b :   Zadajte c :  
Kvadratická rovnica: x 2 + x + = 0
 
Diskriminovať: Δ =
Kvadratický vzorec: x 1,2 =
Prvý koreň: x 1   =
Druhý koreň: x 2 =

Kvadratická rovnica je daná vzťahom:

sekera 2 + bx + c = 0

 

Kvadratický vzorec je daný vzorcom:

Diskriminačný je:

Δ = b 2 - 4 ac

 

Kvadratický vzorec s diskriminačným znením je:

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY