Kalkulačka Pytagorovej vety

Výpočet prechladnutia (c):

Zadajte časť (a):
Zadajte časť (b):
Výsledok hypotenzie (c):

Výpočet nohy (a):

Zadajte časť (b):
Zadajte hypotéku (c):
Výsledok nohy (a):

Výpočet nohy (b):

Zadajte časť (a):
Zadajte preponu (c):
Výsledok etapy b):

Pytagorova veta

Pre pravý trojuholník: štvorcová hodnota prepona (c) sa rovná súčtu štvorcovej hodnoty ramena (a) a štvorcovej hodnoty ramena (b):

c ^ 2 = a ^ 2 + b ^ 2

Výpočet prepočtu hypotéky c)

c = \ sqrt {a ^ 2 + b ^ 2}

Výpočet nohy (a)

a = \ sqrt {c ^ 2-b ^ 2}

Výpočet nohy (b)

b = \ sqrt {c ^ 2-a ^ 2}

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY