Faktoriálna kalkulačka

Bezplatná faktoriálna kalkulačka online.

Zadajte nezáporné celé číslo (n) a stlačte tlačidlo =:

!
Výsledok:
Kalkulácia:

Faktoriálny vzorec je:

n! = 1⋅2⋅3⋅4⋅ ... ⋅ n

Napríklad:

3! = 1⋅2⋅3 = 6

4! = 1⋅2⋅3⋅4 = 24

5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120

 


Pozri tiež

Advertising

VÝPOČETY matematiky
RÝCHLE TABUĽKY